Cursuri disponibile

Peers for Integration

Situația refugiaților este cea mai importantă provocare cu care UE s-a confruntat în decenii. Barometrele plasează imigrația ca nr. 1 preocupare a europenilor (40 - 60% consideră că este o mare amenințare). 61% dintre belgieni și 51% dintre italieni sunt de acord că orice altă migrație din țările musulmane ar trebui oprită (Chatham House) și 84% dintre români nu ar fi de acord ca refugiații să se stabilească în țara lor.

Tinerii manifestă comportamente similare. Un studiu realizat de OTI între peste 1000 de elevi din școlile din Arad (România) a arătat că peste 65% dintre aceștia (cu vârste cuprinse între 13 și 20 de ani) nu și-ar dori un prieten musulman sau refugiat, chiar dacă nu au întâlnit niciodată o persoană aparținând aceste grupuri. 32% dintre tinerii migranți din IT recunosc că au suferit hărțuire datorită originii lor etnice sau de imigranți (UE-AFR), iar numărul real este estimat a fi mai mare.

Diferite cercetări (de exemplu „Paradoxul incertitudinii: amenințarea percepută moderează impactul incertitudinii asupra toleranței politice”) indică faptul că cauzele acestora sunt mai degrabă emoționale decât raționale și implică de obicei lipsa de cunoștințe și frică. Informațiile limitate despre cultura lor și denaturarea faptului că o parte din mass-media și din social media au favorizat activează mecanisme de apărare automată la oameni care duc la respingerea diferitelor grupuri.

Atitudinile negative și excluderea asociate acestora sunt, de asemenea, recunoscute de tinerii refugiați și migranți drept principalele provocări pentru integrarea în țările gazdă. O cercetare efectuată de Ofensiva Tinerilor în rândul a peste 300 dintre ei care s-au stabilit în România, Belgia, Italia, Regatul Unit, Albania, Danemarca, Franța și Spania a indicat că provocarea numărul 1 cu care s-au confruntat a fost lipsa de conștientizare a diferitelor norme culturale există în Europa și lipsa abilității de a face față „fricțiunii culturale” (de exemplu, în România 52% sunt de acord cu acest lucru). Învățarea limbii țării gazdă și găsirea unei case / locuri de muncă au urmat îndeaproape acest lucru.

Dacă până acum „fricțiunea culturală” era văzută mai ales ca fiind naturală, în contextul actual, aceasta nu face decât să adauge tensiunea. Cetățenii UE au devenit mai intoleranți la diferențele culturale. În acest context, refugiații declară acest lucru ca un mare obstacol în incluziunea lor, simt nevoia să înțeleagă mai bine și să facă față diferențelor culturale, să pledeze mai bine pentru incluziunea lor și pentru respectarea diversității, dar nu au aproape resurse pentru a o face. Acest lucru a fost recunoscut și de Comisia Europeană în „Planul său de acțiune privind integrarea resortisanților țărilor terțe”, care concluzionează că obținerea unei înțelegeri a culturii și valorilor societății primitoare este crucială pentru resortisanții țărilor terțe și că evenimentele de învățare de la egal la egal în domeniul interculturalității conștientizarea ar trebui susținută.

Cu 65 până la 85% dintre refugiații care s-au stabilit în țările europene fiind mai mici de 35 de ani, dar observând, de asemenea, că excluziunea se manifestă și în rândul tinerilor, această situație de intoleranță și excluziune tot mai mare se confruntă cu viziunea comună a membrilor EPTO (parteneri în acest proiect) de „tineri care învață unii de la alții cum să-și îmbrățișeze diferențele și să-și realizeze potențialul unic”.

Având în vedere toate cele de mai sus, partenerii au decis că ar trebui să ne folosim expertiza și resursele și să ne intensificăm eforturile pentru facilitarea includerii refugiaților în societatea europeană. În acest context, ne-am unit eforturile pentru a dezvolta, testa și disemina un program de educație inter pares care:

o dezvoltă capacitățile de integrare în noul mediu cultural al tinerilor refugiați care intenționează să se mute în țările europene;

o Poate fi folosită de scoli și organizațiide tineret pentru a crea un mediu în care tinerii înțeleg și acceptă diversitatea culturală.Categorie: Miscellaneous